Dagelijkse archieven: 21 september 2014


Brandweerzone Rivierenland

Het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones verdeelt Belgi├ź in 32 hulpverleningszones. Die zones vormen de organisatiestructuur van de toekomstige brandweerdiensten. Elke zone beheert een bepaald aantal hulpverleningsposten. Als je meer wil te weten komen over deze hulpverleningszones dan kan je […]