Dagelijkse archieven: 21 september 2014


Brandweerzone Rivierenland

Het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones verdeelt BelgiĆ« in 32 hulpverleningszones. Die zones vormen de organisatiestructuur van de toekomstige brandweerdiensten. Elke zone beheert een bepaald aantal hulpverleningsposten. Als je meer wil te weten komen over deze hulpverleningszones dan kan je […]