Brandweerzone Rivierenland


Het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones verdeelt België in 32 hulpverleningszones. Die zones vormen de organisatiestructuur van de toekomstige brandweerdiensten. Elke zone beheert een bepaald aantal hulpverleningsposten. Als je meer wil te weten komen over deze hulpverleningszones dan kan je InfobrochureRVL downloaden of surfen naar de website van brandweerzone Rivierenland.

patchZone