Nieuwe tarieven


De brandweer bestrijdt brand, uiteraard. Maar we redden ook mensen uit een geblokkeerde lift, reinigen de rijbaan na een verkeersongeval, pompen kelders leeg, vervoeren patiënten met de ambulance,… Sommige interventies zijn gratis, voor andere moet men betalen.

Op 1 januari 2015 werd brandweerzone Rivierenland opgericht. Sinds die dag zijn de retributietarieven in de 18 aangesloten gemeenten van kracht. Vanaf 1 januari 2021 worden de tarieven verhoogd.

De zoneraad bepaalt de tarieven via het retributiereglement. De wetgeving zegt dat dringende hulpverlening naar aanleiding van bv. brand of ontploffing, bevrijding van geknelde personen, een drenkeling,… vrijgesteld is van retributie. In alle andere gevallen kan de brandweerzone een retributie vragen.

Wie betaalt?
De eventuele retributie voor een interventie zijn voor diegene in wiens voordeel de interventie gebeurde zoals de bewoner van een pand, de eigenaar van een auto, de vervuiler…
Het maakt niet uit of deze persoon al dan niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis waarvoor de tussenkomst van de brandweer nodig was. Indien u niet aansprakelijk bent, kan u het te betalen bedrag terugvorderen van diegene die wel aansprakelijk wordt gesteld.
De kosten zijn dus niet noodzakelijk voor diegene die de brandweer opbelt, wel voor diegene in wiens voordeel de interventie gebeurt.

Burgers kunnen bij de brandweerzone terecht voor vragen over hun factuur. De nodige gegevens worden op de factuur vermeld. Het klachtenformulier staat op onze website:  https://rivierenland.hulpverleningszone.be/pagina/klachten