Nieuws


Fitste Brandweerploeg van’t land.

Brandweer Nijlen nam deel aan de campagne “Let’s Move For A Better World”. Een campagne om het belang van bewegen van kinderen in de aandacht te brengen. Bij Ecogym Nijlen sportten onze Nijlense brandweermannen de pannen van het dak. Met 54943 moves werden ze uitgeroepen tot Fitste brandweerploeg van’t land. […]


Onze Jan in Antwerpen

Brandweer Antwerpen bestaat 200 jaar. En wie gebruiken ze als promoboy op de gevel van hun kazerne, hun promofilm en hun website? Juist onze eigenste Jan Wijnants, Korporaal Vrijwilliger in Nijlen en Onderofficier bij de beroepsbrandweer in Antwerpen! En daar zijn ook wij een klein beetje trots op!


Brandweerzone Rivierenland

Het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones verdeelt België in 32 hulpverleningszones. Die zones vormen de organisatiestructuur van de toekomstige brandweerdiensten. Elke zone beheert een bepaald aantal hulpverleningsposten. Als je meer wil te weten komen over deze hulpverleningszones dan kan je […]


Brandweer Nijlen in de krant

Nijlen – Bij brandweer Nijlen weten ze duidelijk iets van branden blussen af. Bij het brandweeropleidingscentrum Campus Vesta in Ranst is één op drie instructeurs na zijn uren vrijwilliger bij de brandweer van Nijlen. Als de Nijlense brandweer uitrukt, dan doen ze dat met kennis van zaken. Het zou een […]